personal branding

Personal branding is een manier van werken waarbij je de verbinding legt tussen wie je bent en wat je doet. Het resultaat van deze aanpak is een bewuste persoonlijke en professionele ontwikkeling die gepaard gaat met een verhoogde toegevoegde waarde voor anderen. Deze waarde leidt vervolgens weer tot een hogere waardering en een toename van het aantal aanbevelingen en vragen naar jou en naar jouw producten/diensten.
De deelnemers aan de presentatie worden zich meer bewust van wat zij voor anderen kunnen betekenen. Zij worden met deze aanpak uitgedaagd om deze betekenis kenbaar te maken en uit te dragen. Professionals die met hun personal branding aan de slag gaan, zien meer kansen en worden initiatiefrijker om zichzelf en hun omgeving verder te brengen.

de personal branding aanpak

De ‘personal branding aanpak’, bestaat uit een stappenplan dat gericht is op:

I. het ontdekken en benoemen van je onderscheidende waarde; dit vindt plaats aan de hand van de beantwoording van de vragen:

  1. Waar ben ik goed in? Deze vraag kent de onderverdeling naar interesse/ expertise, eigenschappen/vaardigheden en activiteiten/ producten/ diensten. Kenmerkend is dat de eerste twee bij je als persoon horen. Deze antwoorden zijn constant en worden in de tijd sterker en helderder.
  2.  Wat kan ik daarmee voor anderen betekenen? Het antwoord op deze vraag is gericht op de resultaten waar je een bijdrage aan wilt leveren, al dan niet in samenwerking met anderen. Het antwoord op deze vraag geeft energie en motivatie om ook die dingen te doen die soms minder relevant lijken.
  3. Wie is mijn doelgroep? Voor welke organisaties, opdrachtgevers en specifieke doelgroep kan en wil ik van toegevoegde waarde zijn?
  4. Waar doe ik het voor? Het hogere doel. De intentie die je hebt met je werk. Dit is verreweg de lastigste vraag. Op het moment dat je het antwoord hebt, en hier je aandacht op richt, kan het vervolgens allemaal heel snel gaan.
  5. Mijn personal branding statement; op basis van de antwoorden op de vragen uit de eerste vier stappen van de aanpak, kun je je personal branding statement formuleren. Dit is een soort professionele rol beschrijving die je voor jezelf opstelt. Vervolgens ga je deze rol waarmaken. Regelmatig ga je toetsen of je je rol waarmaakt of dat er een discrepantie zit tussen je verhaal en je activiteiten. Als dit zo is, kun je een van beide bijstellen.

II. Vervolgens kun je aan de slag met het communiceren en uitdragen van je onderscheidende waarde:

  1. het vertellen van je verhaal; deze activiteiten zijn gericht om je omgeving mee te nemen in wat je doet, en vooral in hoe je dat doet en wat je daarmee voor anderen kunt betekenen. Dat kan online via bijvoorbeeld LinkedIn. Dat kan ook offline tijdens de koffie, feestjes, bruiloften en partijen. En ook tijdens werkoverleg, netwerkbijeenkomsten en conferenties. In het begin is het even wennen: bewust en strategisch bepaalde dingen juist wel vertellen en andere dingen weglaten. Je hoeft niet te liegen, selectief gebruiken maken van de aandacht die je krijgt is de uitdaging. Al snel gaat dit natuurlijk voelen omdat je vertelt vanuit trots, enthousiasme en vanuit een oprechte intentie.
  2. het uitdragen van wie je bent; deze activiteiten zijn gericht op het maken van keuzes in wat je specifiek wel doet. Waar stap je op af en waar zeg je ‘ja’ tegen? Welke dingen doe je, ook als ze je niet specifiek gevraagd zijn? Uitdragen in gedrag, in de dingen die je doet, wie je bent en daarmee je betekenis verhogen. Dit betekent in eerste instantie je werk gewoon heel goed doen. En jezelf ook in je werk tot uiting laten komen.
  3. het versterken van je netwerk; deze activiteiten zijn gericht om de verbinding tussen jou en ‘de organisatie’ te leggen, om andere mensen verder te helpen en ervoor te zorgen dat anderen jouw verder kunnen helpen. Voor wie ben jij van toegevoegde waarde en wie zijn jouw ambassadeurs? Het is een vereiste om je eigen verhaal goed te kunnen doen, het is ook zeer wenselijk als anderen jouw verhaal kunnen vertellen en kansen voor jou weten te signaleren

Verder lezen: